Elk succesvol project begint
met een goed plan

réunion

Een mobiliteitsplan op maat

  • Hoe kan ik de mobiliteit in mijn bedrijf verbeteren?

  • Hoe kan ik de ecologische voetafdruk verkleinen?

  • Wat zijn de dwingende projecten?

  • Wat kan er gedaan worden met de middelen die ik heb?

  • Welke mensen en dingen zijn met deze projecten verbonden?

  • Welke projecten zullen een grote impact hebben en hoe selecteer ik ze?

  • Hoe moet ik het aanpakken, waar moet ik beginnen?

  • Hoe kan ik voorkomen dat ik veel tijd verspil aan informatie en documentatie?

MMBB biedt aan deze vragen te beantwoorden en u een mobiliteitsontwikkelingsplan aan te bieden dat specifiek is afgestemd op de situatie van uw bedrijf en de middelen en tijd die u ter beschikking staan.

Dit ontwikkelingsplan zal de uit te voeren projecten bevatten, de volgorde waarin zij moeten worden uitgevoerd, een raming van de budgetten en middelen die u ter beschikking moeten worden gesteld en de tijd die u eraan zult moeten besteden.

 

Hoe ontvang u dit plan?

MMBB biedt vier uur consultancy om de huidige situatie van uw bedrijf te analyseren en u te helpen bij de selectie van de mobiliteitsprojecten die moeten worden uitgevoerd.

Plan van uw kant een werkbespreking met MMBB van ongeveer twee uur en wat extra tijd om de informatie te verzamelen en te verstrekken die MMBB in staat zal stellen uw mobiliteitsplan te realiseren. Voor deze dienst wordt een vast bedrag van € 240,00 in rekening gebracht.

Meer informatie...

Uw beheer van het mobiliteitsbudget

LOGO-thierry_WIT LOGO_NOM_DEF2-02.png

Consultancy, management en governance voor uw mobiliteitsbudget

De Belgische federale mobiliteitsbegroting is een eenvoudig concept dat de kosten van de onderneming in principe niet kan verhogen. Aan de andere kant blijkt het complex te zijn om te implementeren:

  • er moeten veel beslissingen genomen worden.

  • er moeten veel nieuwe structuren en procedures worden gecreëerd om de drie pijlers van de mobiliteitsbegroting te beheren.

 

 

Vereenvoudig uw taak . . .

Nieuwe publicaties