top of page
  • Foto van schrijverThierry Devresse

Mobiliteitsbudget: 8 voorstellen om het eenvoudiger en aantrekkelijker te maken

Door Damien Malvetti, lin2fleet, Gepubliceerd op 21 februari 2024 om 22h00


Het mobiliteitsbudget, dat in 2019 wordt ingevoerd, heeft al een aantal wettelijke wijzigingen ondergaan om het eenvoudiger te implementeren en aantrekkelijker voor werknemers te maken. Maar dat is nog niet genoeg. Op initiatief van mobiliteitsbudgetexpert Thierry Devresse is er een coalitie gevormd van spelers uit de mobiliteits- en HR-sector om hun aanbevelingen over de toekomst van het mobiliteitsbudget te bundelen. Er zijn acht belangrijke punten voor verandering geïdentificeerd die binnenkort aan de regering zullen worden voorgelegd. Welke zijn belangrijk voor jou? Stem hieronder!

Zoals je ongetwijfeld al hebt gelezen, is er een coalitie opgezet van 15 bedrijven die actief zijn op het gebied van mobiliteit en HR, om de overheid op te roepen het mobiliteitsbudget uit te breiden naar alle werknemers. In feite is dit slechts één van de vele maatregelen waar deze groep om vraagt en waarvoor Thierry Devresse van MMBB (My Mobility Budget Butler) als woordvoerder optreedt.

“Eén keer per jaar heb ik contact met Jeff Van den Bergh, het CD&V-parlementslid achter de creatie van het mobiliteitsbudget. Het doel is om de balans op te maken van het operationele beheer en verbeteringen voor te stellen om het mobiliteitsbudget gemakkelijker te implementeren of aantrekkelijker te maken voor bedrijven en hun werknemers”, legt Thierry Devresse uit. “Dit jaar heb ik besloten om, in plaats van het alleen te doen, contact op te nemen met andere mobiliteitsspelers, met name mijn concurrenten, om de verzoeken die we van onze klanten krijgen te bundelen.”

“Bedrijven zoals Skipr, Modalizy, Optimile, Olympus Mobility en Mbrella sprongen op het idee. Vervolgens werd de groep uitgebreid met verhuurbedrijven zoals Arval, ALD Automotive I LeasePlan , Alphabet en zelfs sociale secretariaten (Attentia) en spelers in de energiesector (Shell). Samen bepaalden we onze prioriteiten voor verbetering.”

Dankzij een voorstel van Arval komt deze coalitie binnenkort samen onder de koepel ITS.be, een publiek-privaat platform dat de transitie naar duurzame mobiliteit wil versnellen. “ITS heeft een grotere hefboomwerking en is in staat om mobiliteitsspelers en overheden samen te brengen”, zegt Philippe Kahn van Arval. “Samen hebben we daarom een aantal probleemgebieden gedefinieerd binnen het huidige kader”.

 

  1. Een budget voor iedereen!

 

Te beginnen met de wens om het mobiliteitsbudget uit te breiden naar alle werknemers, zowel bedienden als arbeiders. Amaury Gérard, CEO van mbrella: “Dit punt was opgenomen in het akkoord van de huidige regering, maar is nog niet geïmplementeerd en dat zal ook niet gebeuren voor het einde van de legislatuur. Dat komt waarschijnlijk omdat de regering andere dingen aan haar hoofd heeft gehad, maar wij staan erop dat dit punt op de agenda van de volgende regering komt. Het zou de administratie voor werkgevers vereenvoudigen. We moeten elke werknemer de kans geven om de mobiliteitsoplossingen te kiezen die aan hun behoeften voldoen, in plaats van een beperkt aantal oplossingen op te leggen. Dan is er nog de kwestie van de financiering van deze maatregel. Ook hier heeft Fabrice Fonder van Modalizy een suggestie: “Je moet ongeveer €250 per maand per werknemer begroten. Elke werknemer kan zijn trein-/tram-/bustarieven al terugbetaald krijgen, wat neerkomt op ongeveer €100/maand. Met dit bedrag kan dus al rekening worden gehouden. Aan de andere kant horen we vaak dat de overheid de belastingdruk op bedrijven wil verlagen. Waarom dan niet een deel van deze lastenverlichting gebruiken om een mobiliteitsbudget voor iedereen op te zetten?

 

  1. Afschaffing van de wachttijd voor bedrijven

 

Koen Van De Putte, CEO van Olympus Mobility, beschrijft het vanuit zijn eigen ervaring: “Op dit moment moeten bedrijven – met uitzondering van nieuwe bedrijven – die vanaf het begin voor duurzame mobiliteit hebben gekozen door geen bedrijfswagens aan te bieden, 3 jaar wachten voordat ze hun medewerkers een mobiliteitsbudget kunnen aanbieden. Olympus Mobility zat in deze situatie en moest twee jaar geleden een bedrijfswagen invoeren om een mobiliteitsbudget te kunnen aanbieden aan zijn werknemers, die nu nog een jaar moeten wachten! Ik begrijp dat deze tijdslimiet werd ingevoerd om misbruik of fraude te voorkomen, maar als we eerlijk willen zijn tegenover deze bedrijven, moeten we deze tijdslimiet afschaffen“.

 


 

  1. Een mobiliteitsbudget gesynchroniseerd met dat van de car policy

 

Momenteel staat dit bedrag vast wanneer je het mobiliteitsbudget invoert en verandert het niet, behalve natuurlijk de mogelijkheid tot jaarlijkse indexering. “Maar dat is niet logisch”, zegt Simella Lahdo van ALD Move/SKIPR: “Als je een bedrijfswagen hebt, verandert het budget voor je wagen (over het algemeen) telkens wanneer je een nieuwe wagen mag kiezen. Een werknemer die vroeg in het mobiliteitsbudgetsysteem is gestapt, zal een heel ander budget hebben dan een andere werknemer die recent in het mobiliteitsbudget is gestapt of die een nieuwe wagen moet kiezen. Het zou veel eenvoudiger zijn om werkgevers toe te staan het bedrag van het mobiliteitsbudget af te stemmen op dat van de bedrijfswagen en het op dezelfde manier te beheren. We zouden dus een mobiliteitsbudget hebben dat gekoppeld is aan de functiecategorie van de werknemer en dat op hetzelfde moment zou evolueren als de autobudgetten.”

Volgens dezelfde logica van synchronisatie zouden ecologische wagens onder pijler 1 op dezelfde manier beheerd moeten worden als de andere bedrijfswagens van het bedrijf. De keuze van het beheer van het aantal kilometers en het verbruik moet bijvoorbeeld volledig aan het bedrijfsbeleid worden overgelaten. Het beheer van elke kilometer afzonderlijk per werknemer in pijler 1 moet een beleidskeuze van het bedrijf zijn, geen verplichting.

 

  1. Een maandelijks budget

 

Op dit moment staat de wet alleen toe dat het mobiliteitsbudget op jaarbasis wordt toegekend. Werknemers krijgen dus aan het begin van het jaar een budget dat ze het hele jaar door kunnen gebruiken voor hun behoeften. “Stel je voor dat een werknemer het bedrijf na 2 maanden verlaat en al zijn jaarbudget heeft opgebruikt. Dat betekent veel administratief werk om te corrigeren en een ontevreden werknemer die nu een groot bedrag moet terugbetalen, plus belasting en sociale premies. En dit is slechts één voorbeeld van vele mogelijke situaties. We vragen of het budget ook op maandelijkse basis kan worden toegewezen, want dat is waar de meeste van onze klanten om vragen,” zegt Nikki Elewaut van Shell Mobility Solutions. “Een werknemer die bijvoorbeeld aan het begin van het jaar een speed pedelec wil kopen, heeft al een oplossing: hij leent het bedrag van zijn bank en kan het elke maand terugbetalen met zijn maandbudget. Ze kunnen het geld ook voorschieten en terugbetaald krijgen als ze voldoende budget hebben opgebouwd.”

 

  1. De mogelijkheid hebben om werknemers te verplichten een wagen te kiezen onder pijler 1

 

Om hun werk goed uit te kunnen voeren – denk aan consultants en verkoopmedewerkers – moeten sommige werknemers absoluut een voertuig hebben. “Het risico bij het aanbieden van het mobiliteitsbudget is dat deze werknemers, in plaats van een voertuig van een lagere categorie te nemen, besluiten om geen auto meer te nemen om hun woonkosten te vergoeden. In dat geval is er een reëel risico op belangenverstrengeling: ze kunnen weigeren om zich te verplaatsen, wat ten koste gaat van de klantrelaties.”

“Om dit soort situaties te vermijden, zijn bedrijven verplicht om het mobiliteitsbudget te weigeren aan dit soort werknemers, wat erg jammer is voor degenen die wel bereid zouden zijn om een kleiner voertuig te nemen,” zegt Frank Gool van Mobia. “De 15 bedrijven in de groep zouden graag zien dat de wet werkgevers toelaat om bepaalde categorieën van werknemers te verplichten om een voertuig te nemen onder pijler 1 van het mobiliteitsbudget“.

 

  1. Een duidelijke berekeningsformule voor de regel van een vijfde van het totale salaris

 

Rudy Lardon van Attentia legt uit: “Volgens de wet mag het mobiliteitsbudget niet hoger zijn dan 1/5 van het totale salaris van een werknemer. Maar het wettelijke kader dat het totale salaris beschrijft, dateert van vóór veel van de huidige componenten van het totale salaris en er is geen beschrijving van hoe deze componenten moeten worden gewaardeerd.”

“Bedrijven weten bijvoorbeeld niet welke waarde ze moeten nemen voor de CAO 90 of de bedrijfswagen. Wij vragen om een duidelijke berekeningsformule.”

 

  1. Actuele updates op de officiële website over mobiliteitsbegrotingen

 

De officiële website over het mobiliteitsbudget biedt operationele details om bedrijven te helpen bij de implementatie van de regeling. De website is verschillende keren bijgewerkt, maar loopt niet noodzakelijk onmiddellijk synchroon met wijzigingen in het wettelijke kader. Bijgewerkte teksten vermelden niet de datum waarop ze werden bijgewerkt. Bezoekers van de site moeten regelmatig alle updates lezen om te controleren of er niets is veranderd. Toegegeven, dit is verre van gebruiksvriendelijk.

“We vragen dat aan elk artikel een datum van laatste bijwerking wordt toegekend, dat er een zoekvak wordt toegevoegd, dat er een link naar de artikelen over de mobiliteitsbegroting komt en dat gebruikers van de site zich kunnen abonneren op gepubliceerde wijzigingen.”

 

  1. Huisvesting: geleidelijke vergoeding

 

Het mobiliteitsbudget is het populairst vanwege de mogelijkheid om hypotheekkosten of huur terug te betalen voor werknemers die minder dan 10 km van hun hoofdwerkplek wonen. “Deze regel is te “On/Off'” zegt Thierry Devresse. “Stel je de frustratie eens voor van een werknemer die 20 meter verder weg woont dan de 10 km! We zouden een degressieve regel moeten hebben. Bijvoorbeeld een toeslag van 10% voor elke 100 meter boven de limiet: dit zou de frustraties van de ‘alles of niets’-aanpak voorkomen en is heel gemakkelijk te beheren.”

 

En wat nu?Al deze maatregelen zullen binnenkort worden opgenomen in een nota, voorbereid door de coalitie binnen ITS, die zal worden voorgelegd aan de betrokken ministeriële kabinetten zodat ze kunnen worden besproken en eventueel geïmplementeerd. Dit is uiteraard in ieders belang, want hoe meer werknemers kiezen voor een mobiliteitsbudget, hoe positiever de impact op verantwoorde mobiliteit zal zijn en hoe effectiever de instrumenten om deze te beheren.

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page