top of page
  • Foto van schrijverThierry Devresse

Het heden en de toekomst van het mobiliteitsbudget

Bijgewerkt op: 4 sep. 2021

Interview van Jef Van den Bergh door Thierry Devresse over het mobiliteitsbudget.

Brussel - 19/08/2021.

Introductie

Al sinds 2008 werkte Jef Van den Bergh aan de idee van het mobiliteitsbudget, wat geleid heeft tot de creatie van de federale wet op het mobiliteitsbudget, die in maart 2019 werd gepubliceerd. Het basisidee was dat de traditionele bedrijfswagen niet aan ieders behoeften voldeed. Er moest een wettelijk kader worden gecreëerd voor een multimodale, meer ecologische en verantwoorde mobiliteit, dat rekening houdt met de evolutie van de mobiliteit waarbij de individuele auto verandert naar mobiliteit als een dienst (MAAS).

Dit rechtskader heeft tot doel werknemers een alternatief te bieden voor de traditionele bedrijfswagen. Aanvankelijk was er geen individuele bedrijfswagen in het project, maar deze werd toegevoegd om aan de behoeften van een groter aantal mensen te kunnen voldoen. Het project werd opgenomen in het regeerakkoord van 2014 en de wet werd in maart 2019 ingevoerd. In tegenstelling tot Cash4Car, dat salarisgericht was, is het mobiliteitsbudget mobiliteitsgericht.


MMBB : Hoe snel wordt het Mobiliteitsbudget door bedrijven aanvaard?


Jef VdB : Het mobiliteitsbudget is zeer goed ontvangen door mobiliteitsprofessionals, omdat het tegemoet komt aan de mobiliteitsnoden van heel wat werknemers en duurzame ambities van werkgevers. Het biedt ook een duidelijke en wettelijke basis voor bedrijven die multimodale mobiliteitsdiensten creëren. Maar te weinig bedrijven bieden hun werknemers vandaag de mogelijkheid van een mobiliteitsbudget: eind 2020 hebben nog maar een goede 1.000 werknemers gekozen voor het mobiliteitsbudget.


MMBB : Waarom bieden zo weinig bedrijven het aan?


Jef VdB : Een van de belangrijkste redenen is dat Covid 19 voorrang heeft gekregen boven veel projecten, waaronder mobiliteit. De weinige bedrijven die het mobiliteitsbudget hebben ingevoerd, zijn erg blij dat ze de stap hebben gezet (noot van de redacteur: sommige bedrijven hebben 80% van hun werknemers zien overstappen op een mobiliteitsbudget).

Andere factoren zijn weerstand tegen verandering, de complexiteit van de invoering van het mobiliteitsbudget in de managementprocessen van het bedrijf, de nog beperkte beschikbaarheid van mobiliteitsdiensten op aanvraag en misschien de perceptie dat dit project geld zal kosten, terwijl het per definitie kostenneutraal kan zijn voor de werkgever.


MMBB : Wat te doen om de invoering van mobiliteitsbudgetten te versnellen ?


Jef VdB : Dit jaar worden in de Wet op het mobiliteitsbudget een aantal verbeteringen voorgesteld, waarvan sommige belangrijk zijn omdat zij de invoering van het mobiliteitsbudget door de werkgevers moeten bespoedigen zoals de afschaffing van wachttijden, een "gebruiksklare" TCO-formule en de mogelijkheid om zakelijke kilometers apart te behandelen.

En dan, in 2026, moeten alle bedrijfsauto's " nuluitstoot" zijn voor CO2 en vanaf dan is er geen verschil meer tussen de traditionele bedrijfsauto en de mobiliteitsbudgetauto. Het mobiliteitsbudget zou dan de standaard moeten worden, omdat het meer biedt dan de traditionele bedrijfswagen zonder dat er beperkingen tegenover staan.

En in de tussentijd zullen andere ideeën om de adoptie te verbeteren in overweging worden genomen. Ik ben er ook zeker van dat het aanbod van bedrijven die mobiliteitsdiensten op aanvraag aanbieden, zal groeien en verbeteren. MMBB : Wanneer kunnen we de nieuwe aanpassingen van de wet op het mobiliteitsbudget verwachten?


We zij nog lang niet aan publicatie. Advies van het Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt verwacht midden september, dan moet kabinet en regering (wellicht) nog aanpassingen doorvoeren, en het wetsontwerp indienen in het parlement (waar het naar commissie verwezen moet worden, op de agenda moet komen, besproken moet worden in één of meerdere zittingen, stemming, naar plenaire met bespreking en eindstemming). Ik hoop dat alles rond kan geraken voor het einde van het jaar.

116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page