top of page
  • Foto van schrijverThierry Devresse

Het mobiliteitsbudget wordt aangekleed om aantrekkelijker te zijn vanaf september...


MOBILITEITSBUDGET


De federale regering vereenvoudigt het mobiliteitsbudget en maakt het flexibeler. Het breidt de waaier aan duurzame modi uit en verhoogt de rechtszekerheid. Bronnen die nauw betrokken zijn bij dit dossier, laten ons weten dat dit hoofdstuk nog deel uitmaakt van een diepgaand sociaal overleg met de sociale partners. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Vanaf 2026 moeten alle gemotoriseerde voertuigen van de eerste pijler (bedrijfswagens) en van de twe


ede pijler (zachte mobiliteit, autodelen en autoverhuur met chauffeur) emissievrij zijn.

Het mobiliteitsbudget mag ook worden aangewend voor de terugbetaling van:

  • Uitgaven voor de stalling van een fiets, bromfiets en elektrische motorfiets buiten de context van openbaar vervoer.

  • Uitgaven voor beschermingsuitrusting en zichtbaarheid van de bestuurder en zijn passagier(s).

  • Abonnementskosten voor het openbaar vervoer van de leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen.

  • Parkingkosten binnen de


context van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

  • Kosten van voortbewegingstoestellen, waaronder ook de driewielige en vierwielige elektrische toestellen (L5e-A respectievelijk L7e-CP van de EU-Verordening 168/2013).

  • Kosten voor de voetgangerspremie in (een deel van) de woon-werkverplaatsingen.

  • Huisvestingskosten voor een woonplaats binnen een straal van 10 km van de normale plaats van tewerkstelling (zowel huurgelden, interesten als kapitaalaflossingen van (hypothecaire) leningen komen hiervoor in aanmerking).

Het voorontwerp van deze wet werd voorgelegd aan de Raad van State, die binnen de dertig dagen een advies moet uitbrengen. Op basis van dit advies voorziet de regering een tweede lezing om ongeveer tegen eind juni tot een wetsvoorstel te komen. Het wetsvoorstel zal rond 1 juli worden overhandigd aan het parlement voor overleg en stemming in enkele parlementaire commissies. De bespreking en stemming in de plenaire zitting van het parlement moeten voor 21 juli 2021 zijn afgerond.


46 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuws in het mobiliteitsbudget vanaf 1 januari 2024

MMBB presenteerde deze nieuwe functies aan meer dan 400 bedrijven tijdens het Olympus Mobility webinar op 16/01/2024. Bedankt Olympus voor het organiseren van dit evenement. Klik hier om de volledige

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page