top of page
  • Foto van schrijverThierry Devresse

De meerderheid van de wagenparkbeheerders gelooft in het mobiliteitsbudget.

Ongeveer 360 vlootbeheerders namen deel aan het link2fleet seminar (120 aan Franse zijde en 240 aan Nederlandse zijde). Dit panel is dan ook zeer representatief voor wagenparkbeheerders wier voornaamste taak het beheren van voertuigen is.


Tijdens het seminar heeft link2fleet een online-enquête gehouden onder de deelnemers en de resultaten waren zeer positief, want hoewel zij weten dat het mobiliteitsbudget nog geen succes is, bevestigen zij hun voornemen om het in te voeren.


Op eerste vraag "Ik vind dat het mobiliteitsbudget absoluut in een mobiliteitsplan moet opgenomen worden" antwoorde 54% (NL) en 86% (FR) “ja”, 30% (NL) en 14% (FR) “misschien” en 17% (NL) en 0% (FR) “niet noodzakelijk”. Franstaligen zijn dus nog meer "fans" van het mobiliteitsbudget dan Nederlandstaligen. Maar voor beide is dit een enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen ongeveer 6% van dezelfde bedrijven van plan was een mobiliteitsbudget in te voeren.


Op de tweede vraag "Ik erken het belang om vandaag te starten met een mobiliteitsplan" antwoorde 64% (NL) en 94% (FR) “ja”, 23% (NL) en 6% (FR) “niet zeker” en voor 12% (NL) was het geen prioriteit en 0% voor de Franstaligen. Ook hier vinden de francofone dat ze zonder verder uitstel een mobiliteitsplan moeten uitvoeren. Dit is, in combinatie met vraag 1, zeer bemoedigend en doet ons vermoeden dat deze bedrijven in de nabije toekomst (1 à 2 jaar) een mobiliteitsbudget zullen invoeren.


Op de derde vraag "Om een mobiliteitsplan te realiseren zal ik me laten bijstaan door experts/externen" antwoorde 62% “ja”, 33% “misschien” en 5% gingen het zelf doen. Hier was er geen significant verschil tussen NL en FR deelnemers. Hieruit blijkt dat deze bedrijven zich terecht bewust zijn van de complexiteit van de invoering van het mobiliteitsbudget in hun maatschappij.

Een ander interessant cijfer dat uit verschillende enquêtes naar voren komt, is dat 80% van de werknemers een ruimere en meer flexibele mobiliteit wenst dan de traditionele bedrijfswagen. Zodra werkgevers een dergelijke mobiliteit aanbieden, zal deze dus hoogstwaarschijnlijk zeer succesvol zijn.


Het enige negatieve punt dat tijdens het seminar naar voren werd gebracht, was het uitstel door de regering van maatregelen ter verbetering van het mobiliteitsbudget. De meerderheid van de deelnemers betreurde dat alles in zijn geheel werd verworpen omdat sommige verbeteringen dringend waren, zoals de 95gr/100 km die in WLTP veel te restrictief is. #mobiliteisbudget#link2fleet

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page