top of page
  • Foto van schrijverThierry Devresse

Eén dag per week thuiswerken en je huis betalen met het mobiliteitsbudget ?


Eén dag per week thuiswerken en je mobiliteitsbudget kunnen gebruiken om de huishuur of de hypotheekrente en -aflossing terug te betalen?


Het is mogelijk in sommige gevallen!


Moet de hoofdarbeidsplaats de plaats zijn waar men meer dan 50% van de tijd werkt om recht te hebben op de terugbetaling van de huishuur of de interesten en het kapitaal van de hypotheek?


Op deze vraag heeft MMBB een antwoord gekregen van de FOD Werkgelegenheid, die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen over het mobiliteitsbudget.


Kortom, het antwoord van de FOD is nee: het kan minder dan 50% van de tijd zijn, zolang de plaats waar de persoon het meest heeft gewerkt minder dan 10 km van zijn of haar woning is (de woning kan ook de plaats zijn waar hij of zij werkt).


Hier is het gedetailleerde antwoord van de FOD Werkgelegenheid:


De gebruikelijke arbeidsplaats wordt per kalendermaand vastgesteld en de huisvestingskosten voor die maand worden dienovereenkomstig gevalideerd. Indien er in een kalendermaand meer dan één gebruikelijke arbeidsplaats is, geldt als gebruikelijke arbeidsplaats voor die maand die plaats waar in die maand de meeste uren zijn gewerkt.


De gebruikelijke werkplek kan dus het kantoor, de woonplaats (telewerk) of het gebouw van de klant zijn.


Indien de vertegenwoordiger na het bezoek aan de klant thuis blijft werken, kan telewerken (gedeeltelijk) mogelijk zijn.


Het moet mogelijk zijn te bewijzen dat de werknemer in elke maand daadwerkelijk de meeste uren thuis heeft gewerkt.


De berekening geschiedt op basis van het aantal in die maand werkelijk gewerkte uren en met inachtneming van de regels inzake arbeidsduur en telewerk (zie in dit verband CAO nr. 85 van de CNT).


In een geval waarin er in een maand drie verschillende werkplekken zijn (thuis, kantoor en klant) en ervan uitgaande dat de werknemer elke dag evenveel uren op de verschillende werkplekken heeft gewerkt, kan de woning voor die maand als een normale werkplek worden beschouwd.


Het mobiliteitsbudget kan dus worden gebruikt om de huisvestingskosten voor die maand te financieren.

89 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page