top of page
  • Foto van schrijverThierry Devresse

De federale TCO forfaitaire formule: waar is de vereenvoudiging?


Het doel van de wetgever met deze nieuwe forfaitaire formules is administratieve vereenvoudiging.

Hier zijn de vereenvoudigingen die ze met zich meebrengen:


Voor auto's in huur of leasing:

De basis van de berekening blijft de TCO2, hier verandert niets behalve dat de berekening van het energiedeel (brandstof of elektrisch opladen) nu forfaitair is. Geen ingewikkelde berekeningen meer van de werkelijke verbruik van elke auto om een gemiddelde per voertuigcategorie te bepalen.

Ook geen berekening meer nodig van het gemiddelde aantal jaarlijkse kilometers per werknemer (om al dan niet een gemiddelde jaarlijkse kilometerstand per voertuigcategorie of voor het bedrijf te bepalen).

De meeste bedrijven hadden al gekozen voor een pragmatische oplossing zoals de WLTP + x%, maar er was geen uniformiteit over het te gebruiken percentage. Voor deze bedrijven betekent dit dus een officiële standaardisatie van de berekening, wat zeer positief is.

Voor de berekening van het gemiddelde aantal jaarlijkse kilometers is de nieuwe formule gebaseerd op de bestaande Btw-regels en dit is een grote vereenvoudiging en standaardisatie voor bedrijven.

Het volstaat de referentieprijs van de brandstof te vermenigvuldigen met het aantal kilometers bepaald door de formule en klaar is Kees! Ter referentie, de kilometerkost is gelijk aan 30% van de kilometervergoeding zoals die geldt voor leden van het federaal overheidspersoneel.

De formule is: kilometerkost x (6.000 km + afstand woning - werk x 2 x 200).


Voor eigen voertuigen of financial lease voertuigen:

Het forfaitaire bedrag wordt bepaald volgens de volgende formule:

Cataloguswaarde van het voertuig (inclusief belasting op het niet-aftrekbare deel van deze cataloguswaarde) x 25% + CO2-solidariteitsbijdrage + (6.000 + afstand woning - werk x 2 x 200) x kilometerkost

De administratieve vereenvoudiging hier is enorm. Bedrijven met eigen voertuigen of financiële leasing worden echt geholpen omdat voor hen de TCO-berekening echt ingewikkeld was (of zelfs onmogelijk).


Zakelijke kilometers zijn uitgesloten van deze formules

Het is belangrijk op te merken dat zakelijke kilometers zijn uitgesloten van deze formules. De wetgever laat toe dat voor deze kilometers, bovenop het mobiliteitsbudget, een vergoeding mogelijk is bij de toekenning ervan.

Dit is een zeer gewaardeerde vereenvoudiging omdat het het probleem van verkopers en consultants verduidelijkt en oplost, waarvan het aantal zakelijke kilometers sterk varieert afhankelijk van hun opdrachten. Echter, de werkgever zal een meetsysteem of rapportagesysteem voor deze kilometers moeten opzetten.

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page