top of page

Bestuur

U kunt vertrouwen op de structuur

Ieders taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ze worden geëvalueerd in de bestuursvergaderingen waar u beslist over de aan te brengen verbeteringen.

Alle taken worden georganiseerd in een dag-, maand-, kwartaal- of jaarkalender.

 

Bijvoorbeeld

 • factuurverificatie, goedkeuring en uitsplitsing van facturen naar gebruikers en kostenplaatsen; en

 • de publicatie van gedefinieerde rapporten

 • gebruikers- en toegangsbeheer (aanmaken, updaten, deactiveren)

 • de voor de salarissen en het sociaal secretariaat vereiste verslagen

 • het beheer van auto-, fiets- of andere leasecontracten

 • de publicatie van de begrotingssaldi

 • het beheer van de voor pijler 1, 2 of 3 ter beschikking te stellen bedragen

 • procedurele wijzigingsactiviteiten

 • schadebeheer in de pijlers 1 en 2

 • servicedeskactiviteiten

 • contractwijzigingsverzoeken

papiers verts
Service Gouvernance: À propos
bottom of page