top of page
Wat doet MMBB voor mijn bedrijf?

Stelt u zich voor dat u voor elke vraag of verzoek die u ontvangt, met betrekking tot Mobiliteit Budget Management of Mobiliteit leveranciers, direct wordt bijgestaan door een deskundige die u begeleidt en adviseert op basis van een zeer grote opgebouwde kennis van de praktijk en de wetgeving.

Stelt u zich voor dat wanneer een beslissing eenmaal is genomen, deze gedocumenteerd is, gerechtvaardigd is in de context en altijd standaard in dezelfde context zal worden toegepast.

 

Stel dat de uitvoering van dit besluit door deze deskundige wordt verzorgd, dat u de evaluatie van de begunstigde voor elke ondernomen actie ontvangt en dat u nooit zult betalen voor een actie waarbij de begunstigde ontevreden is.

 

Stel je voor dat hij voor de uitvoering van zijn taken werkt met alle mobiele providers die u heeft gekozen op basis van uw budget en de geleverde dienst.

 

Stel u ook voor dat deze expert ook alle terugkerende taken op zich neemt, proactief, zonder dat u hem/haar eraan hoeft te herinneren.

 

Stel u voor dat hij nooit een beslissing neemt zonder uw voorafgaande toestemming, maar dat hij u spontaan informeert als u iets vergeet te doen.

 

... en natuurlijk dat hij er altijd is, dat hij u niets meer kost dan wat u vandaag uitgeeft, dat er geen vakanties, afwezigheden of ziekteverlof te plannen zijn.

 

Dit alles is de MMBB-verplichting

Hoe MMBB werkt.

Op basis van uw behoeften en situatie zet MMBB een Mobiliteitsmanagement portal op dat als interface dient tussen u, uw medewerkers en uw leveranciers.

Elke aanvraag van u, een werknemer of een leverancier heeft gevolgen voor andere leveranciers. MMBB zorgt er via haar procedures voor dat iedereen op de hoogte is en de nodige acties onderneemt.

MMBB definieert voor elk type aanvraag een uitvoeringsprocedure die kwaliteit en consistentie garandeert. Ongeveer 50 aanvraagtypes worden u aangeboden via een menu op uw MMBB-portaal.

Aan het einde van elke taak wordt een korte beoordeling van de tevredenheid gemaakt. Elke ontevreden gebruiker wordt onmiddellijk gecontacteerd om zijn tevredenheid te garanderen. Dankzij de MMBB-kwaliteitsverbeteringsprocedures garandeert MMBB 100% tevredenheid voor alle gefactureerde taken.

 

Waarom werken met MMBB?

- Voor de tevredenheid van uw medewerkers.

- Voor uw merkimago.

- Voor kostenbeheersing en -reductie.

- Voor kwaliteit en continuïteit van het management.

- Om uw werk makkelijker te maken.

bottom of page