top of page

Beheer van het mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudgetbeheer is een activiteit die alle door uw medewerkers gekozen reizen beheert binnen het door de wet voorgeschreven kader. Wij bieden u, in het kader van een servicecontract, het beheer van al deze activiteiten aan zonder dat u de procedures hoeft te creëren, te leren of te definiëren.

 

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van deze beheersactiviteiten:

 • individuele aanbiedingen van Mobility Budget aan werknemers die daarom vragen,

 • het beheer van de mobiliteitsbudgetcontracten met de aangesloten werknemers,

 • beheer van het mobiliteitsbeleid,

 • Opleiding en ondersteuning van werknemers met een mobiliteitsbudget,

 • Het beheer van contracten voor de leasing van milieuvriendelijke voertuigen,

 • leasecontracten voor elektrische fietsen of motorfietsen,

 • het beheer van de recurrente leasingkosten,

 • het beheer van de niet-recurrente mobiliteitsuitgaven (pijler 1 en 2),

 • de registratie en het beheer van al uw beheerskosten in verband met het mobiliteitsbudget,

 • het beheer van de contracten van softmobiliteitsdienstverleners,

 • beheer van het saldo van het mobiliteitsbudget dat op een bepaald moment beschikbaar is,

 • beheer van vragen van gebruikers van het mobiliteitsbudget,

 • productie van juridische rapporten en terugbetalingen via de loonlijst,

 • de verificatie, goedkeuring en uitsplitsing van al deze kosten naar gebruiker en kostensoort .

Service gestion BM: À propos
bottom of page